Urban Folk Show

Urban Folk Show

Urban Folk Show Na želanie klienta – agentúry sme vytvorili tématické cirkusové predstavenie Urban Folk Cirkus Show s nádychom slovenskej ľudovej kultúry. Krásne devy, švárny šuhaj, folklórom inšpirované kostýmy, kúsok divadla, kúsok krepčenia a samozrejme veľa...